Partynicka Park

oferta

Apartamenty i powierzchnie
Partynicka Park

Partynicka Park

Wybierz powierzchnię

Lokal usługowy

Sprzedany

Mieszkanie

Zarezerwowany

Mikroapartament

Poziom6
wykaz
1
sprzedany
53.17
1
Mieszkanie
2
sprzedany
25.66
2
Mikroapartament
3
sprzedany
25.91
3
Mikroapartament
4
sprzedany
25.88
4
Mikroapartament
5
sprzedany
26.20
5
Mikroapartament
6
sprzedany
25.85
6
Mikroapartament
7
sprzedany
26.20
7
Mikroapartament
8
sprzedany
31.58
8
Mikroapartament
9
sprzedany
23.47
9
Mikroapartament
10
sprzedany
31.37
10
Mieszkanie
11
sprzedany
57.30
11
Mieszkanie
12
sprzedany
32.06
12
Mieszkanie
13
sprzedany
26.20
13
Mikroapartament
14
sprzedany
25.89
14
Mikroapartament
15
sprzedany
25.91
15
Mikroapartament
16
sprzedany
26.20
16
Mikroapartament
17
sprzedany
26.20
17
Mikroapartament
18
sprzedany
25.17
18
Mikroapartament
19
sprzedany
22.84
19
Mikroapartament
20
sprzedany
22.89
20
Mikroapartament
21
sprzedany
25.66
21
Mikroapartament
22
sprzedany
25.91
22
Mikroapartament
23
sprzedany
25.88
23
Mikroapartament
24
sprzedany
26.20
24
Mikroapartament
25
sprzedany
25.85
25
Mikroapartament
26
sprzedany
26.20
26
Mikroapartament
27
sprzedany
32.72
27
Mikroapartament
28
sprzedany
23.47
28
Mikroapartament
29
sprzedany
31.38
29
Mieszkanie
30
sprzedany
57.30
30
Mieszkanie
31
sprzedany
32.06
31
Mieszkanie
32
sprzedany
26.20
32
Mikroapartament
33
sprzedany
26.88
33
Mikroapartament
34
sprzedany
25.91
34
Mikroapartament
35
sprzedany
26.20
35
Mikroapartament
36
sprzedany
26.20
36
Mikroapartament
37
sprzedany
24.57
37
Mikroapartament
38
sprzedany
22.84
38
Mikroapartament
39
sprzedany
22.89
39
Mikroapartament
40
sprzedany
25.66
40
Mikroapartament
41
sprzedany
25.91
41
Mikroapartament
42
sprzedany
25.88
42
Mikroapartament
43
sprzedany
26.20
43
Mikroapartament
44
sprzedany
25.85
44
Mikroapartament
45
sprzedany
26.20
45
Mikroapartament
46
sprzedany
32.72
46
Mikroapartament
47
sprzedany
23.47
47
Mikroapartament
48
sprzedany
87.34
48
Mieszkanie
49
sprzedany
26.20
49
Mikroapartament
50
sprzedany
25.89
50
Mikroapartament
51
sprzedany
25.91
51
Mikroapartament
52
sprzedany
26.20
52
Mikroapartament
53
sprzedany
26.20
53
Mikroapartament
54
sprzedany
25.17
54
Mikroapartament
55
sprzedany
22.84
55
Mikroapartament
56
sprzedany
22.89
56
Mikroapartament
57
sprzedany
25.66
57
Mikroapartament
58
sprzedany
25.91
58
Mikroapartament
59
sprzedany
25.88
59
Mikroapartament
60
sprzedany
26.20
60
Mikroapartament
61
sprzedany
25.85
61
Mikroapartament
62
sprzedany
26.20
62
Mikroapartament
63
sprzedany
32.72
63
Mikroapartament
64
sprzedany
23.71
64
Mikroapartament
65
sprzedany
70.67
65
Mieszkanie
66
sprzedany
26.20
66
Mikroapartament
67
sprzedany
25.89
67
Mikroapartament
68
sprzedany
25.91
68
Mikroapartament
69
sprzedany
26.20
69
Mikroapartament
70
sprzedany
26.20
70
Mikroapartament
71
sprzedany
24.57
71
Mikroapartament
72
sprzedany
22.84
72
Mikroapartament
73
sprzedany
22.89
73
Mikroapartament
74
sprzedany
25.66
74
Mikroapartament
75
sprzedany
25.91
75
Mikroapartament
76
sprzedany
25.88
76
Mikroapartament
77
sprzedany
26.20
77
Mikroapartament
78
sprzedany
25.85
78
Mikroapartament
79
sprzedany
26.20
79
Mikroapartament
80
sprzedany
32.72
80
Mikroapartament
81
sprzedany
23.71
81
Mikroapartament
82
sprzedany
61.25
82
Mieszkanie
83
sprzedany
26.20
83
Mieszkanie
84
sprzedany
25.89
84
Mikroapartament
85
sprzedany
25.91
85
Mikroapartament
86
sprzedany
26.20
86
Mikroapartament
87
sprzedany
26.20
87
Mikroapartament
88
sprzedany
25.17
88
Mikroapartament
89
sprzedany
45.29
89
Mikroapartament
90
sprzedany
25.66
90
Mikroapartament
91
sprzedany
25.91
91
Mikroapartament
92
sprzedany
25.88
92
Mikroapartament
93
sprzedany
26.20
93
Mikroapartament
94
sprzedany
25.85
94
Mikroapartament
95
sprzedany
25.90
95
Mikroapartament
96
sprzedany
32.72
96
Mikroapartament
97
sprzedany
98.26
97
Mieszkanie
98
sprzedany
66.35
98
Mieszkanie
99
sprzedany
93.2
99
Mieszkanie
100
dostepny
88.71
100
Mieszkanie
101
sprzedany
119.45
101
Mieszkanie
5A-1
sprzedany
54.15
5A-1
Lokal usługowy
5A-2
sprzedany
44.59
5A-2
Lokal usługowy
5A-3
sprzedany
71.90
5A-3
Lokal usługowy
100
sprzedany
88.71
100
Mieszkanie